Verantwoording

In het spel Jong Talent leert de jongere om – in dialoog met een speciaal daartoe opgeleide coach* – innerlijke en uiterlijke hulpbronnen aan te wenden om (groei-) thema’s, vraagstukken en keuzes aan te gaan. De jongere oefent hierbij met wat zich voordoet in zijn of haar leven. Hierdoor ontstaat er verdieping en meer zicht wat de jongere bezighoudt en beweegt.

Jong Talent is een spel waarbij de jongere centraal staat. Het spel heeft niet een vaste of ‘gewenste’ uitkomst, het kent geen verliezers, alleen winnaars. Het is niet bedoeld als meet- of diagnostisch instrument.

Bij het spel wordt er vanuit gegaan dat jongeren al een innerlijke schat hebben aan talent, innerlijke wijsheid en hulpbronnen. Uit ontwikkelingsoogpunt is het zinvol om meer zicht te krijgen op deze schat en om de rijkdom ervan aan te spreken en toepasbaar te maken bij keuzes, thema’s en persoonlijke interesses.

*) Bij de intake en opleiding tot jongeren-talentencoach zijn relevante vooropleiding en accreditatie voor het werken met jongeren vereist.

Spelontwikkeling
Jong Talent is ontwikkeld door Ofkje Teekens (kinder- & onderwijsspecialist, coach), ir. Willem Hanhart (ontwerper, coach) en Dr. Willem Glaudemans (auteur, trainer, ontwikkelaar Talentenspel).

De training tot jongeren-talentencoach wordt verzorgd door Ofkje Teekens en Willem Glaudemans.