Speelwijze

Talenten verkennen & toepassen
In het spel verkent de speler allereerst zijn of haar talenten en vaardigheden. Vergezeld van deze innerlijke hulpbronnen – die altijd beschikbaar zijn en de speler met raad en daad bijstaan – worden (groei-)thema’s naar voren gebracht die aan de orde zijn. Ook kunnen vragenkaarten worden gebruikt om bepaalde levensgebieden aan te kaarten en verder te verkennen.

In een zinvolle dialoog hierover ontstaat duidelijkheid over de aard van de thema’s en de wijze waarop er soepel mee kan worden omgegaan.

Gaandeweg worden zo het vermogen ontwikkeld om met meer zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te handelen, samen met de ‘innerlijke helpers’ en helpers in het dagelijks leven, zoals vrienden en familieleden.

Talenten organiseren en laten samenwerken
Het spel wordt vervolgd met een soort talentenopstelling, waarbij de talenten met elkaar in verband worden gebracht en de samenwerking tussen de talenten verder wordt verduidelijkt. Hierbij komt er meer lijn in de rol die de talenten spelen en ontstaat meer inzicht in het ontwikkelingspad.

Samengevat leert de speler in het spel om – in dialoog met een begeleider – innerlijke en uiterlijke hulpbronnen aan te wenden om (groei-)thema’s, vraagstukken en keuzes aan te gaan. De speler oefent hierbij met zichzelf en met wat zich voordoet in zijn of haar leven. Hierdoor ontstaat er verdieping en meer zicht wat de speler bezighoudt en beweegt.