Opleiding tot jongeren-talentencoach

De eerstvolgende certificatietraining van Jong Talent vindt je in het activiteitenoverzicht.

Tijdens deze meerdaagse training zullen het spel, de speelwijze, de toepassing en de inzetbaarheid, en de begeleiding van jongeren uitgebreid aan de orde komen. Na deze opleiding kan een kindertherapeut, orthopedagoog, remedial teacher, huiswerkbegeleider, jongerenbegeleider, leraar, decaan, (kinder-)psycholoog of (talenten)coach het spel Jong Talent in de eigen beroepspraktijk inzetten.

Aan een intakegesprek of informatiegesprek over Jong Talent zijn kosten verbonden. Wanneer men zich inschrijft voor de training komen deze kosten te vervallen.


Inhoud
De inhoud van de training bevat ondermeer de volgende onderdelen.

  • Achtergronden van het spel (archetypen, vier elementen, de weg van de held),
  • Achtergronden van het kind (puberteit, achtergronden thuis etc.),
  • Thema’s van jongeren (uiterlijk, erbij horen, je uiten, boosheid, ruzie, gelukkig zijn),
  • Je eigen kindstuk (thema’s uit je eigen jeugd, talenten geërfd van je vader/moeder),
  • De verschillende speelwijzen van het spel (uitleg spelborden, handleiding),
  • Intakes voor een kindersessie (hoe traceer je thema’s in een goede intake),
  • Ouder-kind relaties (wat speelt er tussen ouder en kind?),
  • Begeleidingskwesties (taalgebruik, EQ & IQ van jongeren, afstemming),
  • Verslag van een begeleidingstraject (het begeleiden van twee kinderen van verschillende leeftijden).

Begeleiding
De opleiding wordt verzorgd door Willem GlaudemansOfkje Teekens en gastdocenten.

Verdere informatie
Aanvullende informatie over de opleiding vindt u bij Praktische gegevens.

Voor aanvullende informatie over Jong Talent en de opleiding tot jongeren-talentencoach kunt u vrijblijvend contact opnemen met: Ofkje Teekens, Tel. 06 – 20 51 38 12, E-mail: ofkje@jongtalentenspel.nl

Download de brochure van Jong Talent voor algemene informatie over het spel en de opleiding.