Hallo!

Spel Jong TalentWelkom bij Jong Talent!

Jong Talent is een nieuw spel over talentontwikkeling voor jongeren vanaf 11 jaar. Het biedt perspectief en ondersteuning bij belangrijke keuzes en onderwerpen die jongeren bezighouden. Ook wakkert het op een natuurlijke wijze zelfredzaamheid en eigen verantwoor-delijkheid aan. Met meer helderheid en zelfvertrouwen tot gevolg.

Het spel wordt onder begeleiding van een gecertificeerde jongeren-talentencoach in een aantal sessies van elk ca. 1,5 uur gespeeld.

Jongeren-professionals die willen werken met Jong Talent, kunnen deelnemen aan de certificatietraining tot jongeren-talentencoach. In deze meerdaagse training komen het spel, de inzetbaarheid en de begeleiding van jongeren aan de orde. Na deze opleiding kan men het spel in de eigen beroepspraktijk inzetten.